Доставчик на медийната услуга - Радио "Антена"

Инвестор.БГ АД,
гр. София 1540
ул. Брюксел 1
За реклама: reklama@investor.bg
Административни въпроси: office@investor.bg


Съвет за електронни медии:
гр. София 1574, бул. Шипченски проход 69
тел. 02/970 88 10
факс: 02/973 37 69
e-mail: office@cem.bg